Polinių pamatų bandymas statine ir dinamine apkrova

Polinių pamatų bandymai atliekami vadovaujantis standartais:

  • LST EN 1997-1:2004 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Bendrosios taisyklės.

  • LST EN 1536 Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai.

Atliekant polinių pamatų bandymą statine ir dinamine apkrova būtina atkreipti dėmesį:

  • turi būti paruošta ir suderinta polinio pamato bandymo programą;

  • tarp bandomojo polio įrengimo ir polio bandymo pradžios, turi praeiti tam tikras laikotarpis. Tai reikalinga norint užtikrinti pakankamą polio betono stiprį.

  • atliekant polio bandymą statine apkrova, naudoti patikrintą hidraulinę sistemą apkrovai perduoti ir patikrintus polio sėdimo matavimo prietaisus.

  • užtikrinti, kad polio bandymo procedūra būtų atliekama tinkamai ir atitiktų bandymo programą. Užtikrinti polio įrengimo, pasiruošimo bandymui ir bandymo statine, arba dinamine apkrova, bei kitą būtiną kokybės kontrolę.

Polio bandymas dinamine apkrova

Polio bandymas statine apkrova