Injekcinis inkaravimas

Įrengiami atraminių sienų ir kitų vertikalių konstrukcijų, veikiamų grunto slėgio, stabilumui užtikrinti. Projekte nurodytose vietose specialiu gręžimo įrenginiu iki projektinio gylio įgrežiamas inkaro strypas. Į ertmę aplink strypą injektuojamas cemento skiedinys. Įgijus jam projektinį stiprumą, inkaras išbandomas 1,5 – 1,7 karto didesne už projektinę įrąža. Po to, įtempus inkarą, veržlėmis užfiksuojama įrengiama vertikali konstrukcija.